Maak hieronder gratis een aanmaning in PDF (bekijk voorbeeld pdf)

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens:

Hier voer je je eigen gegevens in. Als jij dus een aanmaning verstuurt zet je hier je eigen gegevens in die bij voorkeur hetzelfde zijn als op de gestuurde factuur. Je vermeldt de juridische naam. Dat mag ook een handelsnaam zijn, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Je vermeldt het adres waar je ook feitelijk bent gevestigd, dat geldt voor jezelf maar ook voor de ontvanger. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende.

Vul ook je IBAN (bankrekeningnummer) in zodat de klant aan de hand van deze aanmaning de rekening kan betalen. Je kunt er ook voor kiezen om de originele factuur of facturen mee te sturen.

Gegevens

Gegevens:

Bij 'Titel' voer je de titel in van het document. Je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld Laatste Aanmaning als titel te gebruiken. De eerste keer dat je klant een bericht stuurt (na een onbetaalde factuur) wordt dit vaak Herinnering genoemd. De laatste aanmaning wordt ook Sommatie of Ingebrekestelling genoemd. Door dit bij Titel in te vullen kan je zelf kiezen hoe je het document wilt noemen.
Bij 'Referentie' voer je een referentienummer in voor jezelf of referentienummer van de klant.
Bij 'Datum' zet je de datum neer waarop je de aanmaning verstuurd naar de klant. Dit is normaal gesproken de datum van vandaag (ook als je de aanmaning vandaag per post verstuurd).

Ontvanger

Ontvanger:

Bij ontvanger voer je degene in die de aanmaning ontvangt. Als jij dus een Aanmaning verstuurt aan bedrijf X dan is de ontvanger bedrijf X. Wanneer je een aanmaning aan een particulier verstuurd laat je de Bedrijfsnaam leeg en vul je de velden vanaf Contactpersoon.

Koptekst

Koptekst:

Je kunt een aanhef invoeren die past bij de relatie met de klant (Persoonlijk: Beste Piet, of Formeel: Geachte heer Pietersen). Kies een koptekst die past bij de fase waarin je bent. Het is gebruikelijk om eerst een eerste aanmaning of herinnering te sturen. Je begint bij de eerste aanmaning en stuurt na het uitblijven van de betaling de tweede aanmaning of gelijk de laatste aanmaning. Wettelijk is het verplicht wanneer uw klant een consument of particulier is, in ieder geval de Laatste aanmaning te sturen. Is uw klant een bedrijf dan kunt u de procedure uit uw algemene voorwaarden volgen, het is in ieder geval aan te raden om ook bedrijven minimaal de Laatste aanmaning te sturen. In het venster kan de voorbeeldtekst aangepast worden, in een aantal gevallen dienen de teksten aangepast te moeten worden zodat deze van toepassing zijn op jouw situatie.

Openstaande facturen

# Factuurnummer Omschrijving (optioneel) Factuurdatum Vervaldatum Factuurbedrag Openstaand
1
Regel toevoegenRegel verwijderen

Voettekst

Voettekst:

Kies een voettekst die past bij de fase waarin je zit (bijv. eerste aanmaning). Dit is vaak dezelfde als de koptekst. Een aantal teksten dienen nog aangepast te worden zodat deze van toepassing zijn op jouw situatie. Eventueel is het mogelijk om te verwijzen naar eerdere contactmomenten zoals een eerste aanmaning, telefonisch contact of persoonlijke toezeggingen. Optioneel is het mogelijk om een afsluiting te laten weergeven die persoonlijk of formeel is.

Overige

Verander de kleur van de aanmaning

Status:

Er verschijnt een badge onderaan de Aanmaning met de gekozen tekst. Bijvoorbeeld OPENSTAAND, TE BETALEN, URGENT

Opmerkingen:

Hier kunt u tekst kwijt die helemaal onderaan de aanmaning zal worden weergegeven. Bijvoorbeeld een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden.

Kleur:

Verander de kleur van enkele teksten en blokken.

Paginanummers:

De paginanummers worden automatisch gegenereerd.

Verplaats adres:

Wanneer het adres verder naar boven of beneden geplaatst moet worden (zodat het in een vensterenvelop past) dan kan dit met door naar links of rechts te schuiven.


Online een aanmaning maken

Als bedrijf zul je in een aantal gevallen weleens een aanmaning moeten aanmaken voor een onbetaalde factuur. Ieder bedrijf heeft hier weleens mee te maken. De meeste bedrijven hebben er wel begrip voor als een factuur in een enkel geval te laat betaald wordt. Daarnaast staat de (jarenlange) relatie op het spel wanneer een onbetaalde factuur uitmond in een juridisch conflict. Hieronder vind je veelgestelde vragen met betrekking tot de aanmaning.

Hoe werkt een aanmaning?

Het is gebruikelijk om de klant in de eerste aanmaning vriendelijk te herinneren aan de openstaande factuur. De volgende aanmaning (de tweede of laatste aanmaning) zal meer zakelijk van toon zijn en ook juridisch onderdelen bevatten, zoals de wettelijke incassokosten of andere gevolgen voor de klant bij een onbetaalde factuur. Blijft de laatste aanmaning onbetaald na de betaaltermijn dan is het mogelijk om een Advocaat, Gerechtsdeurwaarder of Incassobureau in te schakelen die de vordering voor je gaat proberen te innen.

Wanneer een externe wordt ingeschakeld begint deze vaak met het versturen van één of meerdere aanmaningsbrieven. Deze aanmaningsbrieven bevatten vaak een herhalingsnota met de wettelijke incassokosten en wettelijke rente. De herhaalde aanmaning van een incassobureau, advocaat of deurwaarder gaat ook gepaard met een waarschuwing dat bij het uitblijven van betaling een civiele procedure (bij de rechter) zal volgen. Wordt de factuur dan nog niet betaald en je wilt als bedrijf een procedure beginnen dan zal de Gerechtsdeurwaarder je klant dagvaarden.

Een tip (alleen van toepassing op producten die zich hiervoor lenen) om het niet tot een rechtzaak te laten komen is om de producten of goederen terug te halen om de schade zoveel mogelijk te beperken.
Eigendomsvoorbehoud: Wanneer je in je algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud hebt opgenomen ben je eigenaar van het geleverde product totdat de klant heeft betaald. Je kant dan de geleverde producten terugvorderen zolang de klant niet betaald.
Recht van Reclame: Dit is een wettelijke bepaling waarmee je je producten kunt terugvorderen als de klant niet betaald. Dit kan ook bij uitstel van betaling of faillissement van de klant.

Kortom, een aanmaning is erg handig wanneer je aan wilt tonen dat je de klant alle mogelijkheden hebt gegeven om te betalen. Door een nette aanmaning te sturen die voldoet aan de richtlijnen is de kans dat de factuur betaald wordt en de klantrelatie behouden blijft, het grootst.Hoe maak je een aanmaning?

We hebben stap voor stap opgeschreven hoe je een nette aanmaning maakt die voldoet aan de regels uit de wet. Hiervoor raden we aan om onze aanmaning generator te gebruiken omdat hier alle onderdelen in zijn verwerkt die nodig zijn om een goede aanmaning te maken.
 1. Voeg je eigen gegevens toe (naam, adres) in Bedrijfsgegevens sectie
 2. Vul de ontvanger's detalis in (naam, adres) in Ontvanger sectie
 3. Voeg de onbetaalde facturen toe met een omschrijving, factuurdatum, vervaldatum, factuurbedrag en openstaand bedrag
 4. Voeg de juiste koptekst en voettekst toe
 5. Voeg opmerkingen toe over de betaling over voorwaarden in de Opmerkingen sectie
 6. Selecteer een eigen kleur en de optie op je paginanummers wilt toevoegen
 7. Klik op Voorbeeld aanmaning om de aanmaning in je scherm te krijgen en klik op Download aanmaning om de aanmaning op te slaan op je computer.
aanmaningmaken

Hoe verzend je een aanmaning?

Je kunt een aanmaning verzenden door een PDF versie te downloaden en deze uit te printen (en eventueel een handtekening op te zetten) of per e-mail te versturen. Wanneer je een aanmaning per e-mail verstuurd is het minder zeker dat de klant deze ook ontvangt (gebruik wel een leesbevestiging). De meeste zekerheid ontstaat wanneer je de aanmaning aangetekend verzend per post.

Wat is verplicht om op een aanmaning te zetten?

Er zijn een aantal elementen die verplicht op een aanmaning moeten staan:
 • Zorg ervoor dat de klant na ontvangst van de aanmaning 14 dagen heeft om alsnog kosteloos te betalen. Dit wordt in de wet de zogenaamde '14 dagen brief' genoemd. Dit houdt in dat wanneer je de onbetaalde fatuur wilt innen je de klant minimaal 14 dagen vanaf het moment dat de aanmaning in het bezit is van de klant, de mogelijkheid moet bestaan om zonder bijkomende kosten te betalen. De bezorging staat voor 1 dag. Dit geldt alleen wanneer je klant een particulier is.
 • Wanneer je incassokosten wilt rekenen meld dit bedrag dan op de laatste aanmaning (dit bedrag kan je bijvoorbeeld berekenen op Incassokostenberekenen.nl)
 • Ook wanneer je minder dan de maximale incassovergoeding wilt rekenen is het verstandig om de toegestane maximum incassokosten wel te vermelden
 • Wanneer je een derde wilt inschakelen om de vordering te innen en je zelf niet BTW plichtig bent is het verstandig om te melden dat je de btw bij de incassokosten opteld.
 • Een aanmaning sturen is verplicht als de klant een particulier of consument is. Dit is ter bescherming van de particulieren en consumenten. Bij ondernemers of bedrijven als klant is een aanmaning niet verplicht, maar wel slim en gebruikelijk om te versturen.

Alternatieve manieren om een aanmaning te maken

Het is een optie om in MS Excel of MS Word een aanmaning te maken. Wanneer je dan alle gegevens aan het invoeren bent is het maar de vraag of het voldoet aan de regels en je bent vaak bezig met veel terugkomende taken die je een hoop tijd kosten. Aanmaningmaken.nl geeft je voor een klein bedrag de mogelijkheid om een goede en geldige aanmaning te maken. Wij helpen je graag om het versturen van een aanmaning zo makkelijk mogelijk te maken, zodat je leukere dingen kunt gaan doen dan administratief werk.

Aanmaning maken FAQ (veelgestelde vragen)

Kan ik een voorbeeld aanmaning pdf maken?

voorbeeldaanmaning
Je kunt gemakkelijk een voorbeeld aanmaning maken om te kijken of de aanmaning er goed uitziet. Er zal in de 'Voorbeeld Aanmaning' een link zichtbaar zijn van Aanmaningmaken.nl zolang je nog niet eenmalig een kleine vergoeding van € 9,- hebt voldaan voor het maken van aanmaningen. Nadat je € 9,- hebt voldaan kan je zonder verwijzing naar Aanmaningmaken.nl zoveel aanmaningen maken als je wilt (drie maanden lang).

Zien de ontvangers 'aanmaningmaken.nl' op de aanmaning?

Nee. Alleen in de voorbeeld aanmaning zit een verwijzing naar ons. Bij betaling van € 9,- verdwijnt deze en zijn de aanmaningen helemaal in eigen stijl en opmaak beschikbaar, zonder dat zichtbaar is dat de aanmaning is gemaakt op 'aanmaningmaken.nl'.

Voor welke soorten aanmaningen kan ik aanmaningmaken.nl gebruiken?

Aanmaningmaken.nl is zo gemaakt dat je voor alle soorten aanmaningen een goede aanmaning kan maken. Een aanmaning of herinnering is verplicht wanneer je een openstaande factuur uit handen wilt geven aan een derde partij. Zoals je ziet zijn er veel voordelen van aanmaningmaken.nl en je kunt het gratis uitproberen. Kies net als vele anderen voor het gemak en maak in de toekomst je aanmaning met aanmaningmaken.nl.

Kan ik een PDF aanmaning maken?

Absoluut. De beide knoppen onderaan genereren een pdf document. Het verschil is dat de ene knop de pdf direct opslaat op de computer en de andere knop eerst een voorbeeld in de browser laat zien.

Hoe richt je je debiteurenbeheer in? Welke stappen neem ik wanneer een debiteur niet betaald?

 1. Controleer of je factuur klopt. Heb je de juiste betalingstermijn eropgezet? Bij bedrijven is de standaard betalingstermijn 30 dagen. Bedrijven mogen met elkaar ook een andere (kortere of langere) betaaltermijn tot maximaal 60 dagen afspreken. Dat moet dan in een contract of in de algemene voorwaarden staan. Overheden moeten uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur betalen. Consumenten hebben geen wettelijke betalingstermijn. U mag dus zelf de betalingstermijn voor consumenten/particulieren bepalen. Dat moet wel redelijk zijn. U legt de hoeveelheid dagen vast in een contract of in de algemene voorwaarden.
 2. Persoonlijk contact opnemen (bellen of ernaar toe gaan) Dit is afhankelijk van je relatie met de klant, maar altijd slim om te doen. Je kunt dan vragen of het product of de dienst naar wens is en of de factuur klopt. Het geeft je de kans om te achterhalen waarom de factuur niet betaald is. Een tip hierbij is om alles goed te noteren wat er gezegd wordt voor jezelf en om deze notities ook naar de klant per e-mail te versturen.
 3. Stuur een aanmaning via aanmaningmaken.nl
 4. Breng incassokosten en/of wettelijke rente in rekening zoals vermeld op de aanmaning
 5. Tref een betalingsregeling. In de meeste gevallen is het slim om dit niet direct aan te bieden (misschien kan de klant over een maand het hele bedrag betalen). Zet de betalingsregeling op papier en spreek af dat wanneer de klant deze niet nakomt de regeling vervalt.
 6. Schakel een incassobureau, deurwaarder of incasso advocaat in
 7. Gebruik andere juridische middelen In de algemene voorwaarden kan je bijvoorbeeld opnemen dat je het product terug kunt halen.
 8. Let op verjaring van de factuur. Een factuur voor een consument vervalt na twee jaar en een factuur voor een bedrijf na vijf jaar. Wanneer je een aanmaning hebt gestuurd gaat deze periode opnieuw in.
 9. Vraag oninbare btw terug U heeft al btw betaald, is de factuur onbetaald dan kunt u deze btw terugvragen. Lees op belastingdienst.nl hoe u dat doet.
 10. Vraag faillissement van de klant aan Wanneer de klant niet kan betalen kan een incasso advocaat het faillissement aanvragen. Zorg wel dat je de factuur dan opnieuw naar de curator (advocaat die het faillissement afwikkeld) toestuurt.
 11. Bekijk of factoring of reverse factoring iets voor u is Wanneer uw kredietwaardigheid goed is kan een 'factor' de factuur van uw overnemen. U krijgt dan het bedrag van de factuur (minus een bedrag voor de 'factor') en hoeft niet meer te wachten tot de betaaltermijn is verstreken.
 12. Overweeg een kredietverzekering af te sluiten Een kredietverzekering betaald in bepaalde gevallen uit wanneer uw klant een factuur niet betaald.

Heb ik nog een incasso of incassobureau nodig als ik Aanmaningmaken.nl gebruik?

Dat is afhankelijk van wat je wilt. Wat in ieder geval handig is om zelf aanmaningen te sturen. Pas als de aanmaningen niet helpen kan je ervoor kiezen om te vordering ter incasso aan te beiden aan een Incassobureau, Gerechts(deurwaarder) of Incasso Advocaaat. De laatste twee hebben meer bevoegdheden om je geld alsnog te krijgen.

Kan ik ook een betalingsherinnering of ingebrekestelling sturen?

Dat is goed mogelijk. Bij Titel voor je 'Betalingsherinnering' of 'Ingebrekestelling' in, een betalingsherinnering stuur je meestal alleen bij de eerste keer dat je de klant aan een openstaande factuur herinnert. Een Ingebrekestelling stuur je meestal de laatste keer dat je de klant aan een openstaande factuur herinnert.

Kan ik Aanmaningmaken.nl ook onderdeel laten zijn van het debiteurenbeheer dat wij als bedrijf doen?

Jazeker. Het is ook mogelijk om de teksten en velden aan te passen aan jullie proces voor debiteurenbeheer. We kunnen er dan voor zorgen dat er met zo min mogelijk klikken een nette aanmaning ontstaat die door jullie kan worden verstuurd. Stuur ons een e-mail wanneer je dit wilt, je krijgt dan een aparte (afgesloten) pagina waar je aanmaningen kan maken. Bij meerdere (tientallen) aanmaningen is dit interessant. Mail: support@aanmaningmaken.nl

Wat is een aanmaning?

Wanneer je gaat zoeken naar wat een aanmaning precies is kom je verschillende definities tegen. Over het algemeen wordt bedoeld met een aanmaning dat het een herinnering is van een verstuurde factuur. In de regel stuurt een bedrijf een aanmaning wanneer er (een) openstaande factuur is. Om ervoor te zorgen dat je als bedrijf niet op kosten wordt gejaagd is er in de wet (Wet Incassokosten) bepaald dat je kosten in rekening mag brengen wanneer je klant niet betaald.

Wat gebeurd er wanneer mijn klant niet betaald?

Wanneer een klant echt niet betaald en de factuur is volkomen terecht dan zal de deurwaarder een dagvaarding uitbrengen. Mocht dit nog geen effect hebben dan kan een incasso advocaat een faillissement aanvragen van het bedrijf dat jou rekening niet betaald. Door je klant op het juiste moment een nette aanmaning te sturen voorkom je een hoop problemen.

Kan ik ook een aanmaning voorbeeld in pdf formaat bekijken?

Ja, als je op google aanmaning voorbeeld pdf in toetst zie je veel voorbeelden staan maar die moet je zelf steeds omzetten naar pdf en aanpassen. Aanmaningmaken.nl doet dit voor je en om het uit te proberen kan je zelf een aanmaning voorbeeld in pdf formaat maken.

Hebben jullie ook een laatste aanmaning voor incasso voorbeeld

Ja, als je kijkt bij de concept teksten dan zie je ook het voorbeeld dat Aanmaningmaken.nl hanteert voor de laatste aanmaning voor incasso als voorbeeld.

Bieden jullie ook een aanmaning in het engels?

Dit doen we nog niet, maar zouden we ook kunnen aanbieden. Een aanmaning engels is door ons te maken. Heb je hier interesse in? Mail dan naar support@aanmaningmaken.nl en laat weten dat je geinteresseerd bent.

Wat zijn aanmaning kosten?

Je kan/mag een aanmaning als bedrijf zelf opstellen en versturen. De kosten zijn dan alleen voor aanmaningmaken.nl (€ 9,- per kwartaal). Als je aanmaning kosten wilt besparen is dit de juiste keuze.

Lees wat anderen over Aanmaningmaken.nl schrijven

Heel simpel: het doet wat het moet doen. Ik was heel blij dat er zoiets als dit bestond toen ik een aanmaning moest maken voor mijn eerste klant die veel te laat betaalde.

Vincent uit Rotterdam

Onlangs heb ik te maken gehad met een partij die ondanks mijn duidelijke afspraken over de betaaltermijn toch binnen 90 dagen wilde betalen. Ik heb Aanmaningmaken.nl gebruikt om ze erop te wijzen dat ik in mijn recht stond en niet zo lang op de betaling wenste te wachten.

Esmee uit Etten-Leur

Dank voor de heldere uitleg. Ik ben als ZZP'er al tijden aan het worstelen met dit soort situaties. Ik gebruik het stappenplan en stel de aanmaningen hier op. Het scheelt mij tijd en ik merk dat er meer facturen op tijd betaald worden.

Pieter Jan uit Hilversum

Ik heb voorheen altijd mijn aanmaningen in Microsoft Word gemaakt, maar dat was een heel gedoe. Ik kreeg vaak de tabel met de onbetaalde facturen niet mooi op één regel. Ik gebruik nu Aanmaningmaken.nl en voor een vast bedrag ben ik af van al dat knutselen in Microsoft Word.

Yvette uit Groningen
Proudly powered by Aanmaningmaken.nl © 2021
Aanmaningmaken.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die wordt geleden door de inhoud en het gebruik van aanmaningen die zijn gemaakt. Aanmaningmaken.nl is in geen enkel geval partij bij een overeenkomst die wordt gesloten tussen koper en verkoper. U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Aanmaningmaken.nl aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie. Zonder het afsluiten van een abonnement mag informatie en gegevens alleen met onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Algemene Voorwaarden en Privacy